Etichete

, ,


contor de apaLunga vară firebinte a anului 2014 începe cu noi scumpiri. Dacă ne-am obişnuit deja cu ideea că urmează creşterea preţului la gaz, că se scumpeşte şcoala de şoferi, că amenzile de 10 la sută din noul salariu minim pe economie ajung la 90 de lei, o majorare de preţ era cât p-aci să ne ocolească atenţia! Momentan, pentru că la plata cheltuielilor comune, cu siguranţă ne-ar fi sărit în ochi! Şi am fi exclamat:

S-a scumpit apa?!

Furnizorul de apă potabilă ne aduce la cunoştinţă printr-un comunicat de presă, că art.14 pct. 3 din Contractul de Finanţare pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş,” (în valoare de peste 110 de milioane de euro, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene), prevede nişte „condiţionalităţi” (sic!) care obligă furnizorul să crească preţul apei.
Şi ne explică de ce se cere modificarea „preţurilor şi tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanţării şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor în conformitate cu Cererea de Finanţare”.
Preţurile actuale, se arată în acelaşi comunicat, includ inflaţia calculată doar până în 30 aprilie 2013, ori noi scriem deja luna lui Cuptor!
Astfel preţul apei potabile va creşte de la 3,73 lei la 3,86 lei cu TVA 24%, tariful pentru Canalizare– epurare ape uzate menajere de la 2,80 lei creşte la 3,14 lei cu TVA 24%, iar pentru canalizare ape pluviale de la 0,95 lei se va calcula 0,98 de lei.
Această modificare de preţ va aduce o creştere şi la plata diferenţelor dintre consumul înregistrat de contorul central şi suma consumurilor citite de pe contoarele individuale ale locatarilor din unele blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş.

Guta cavat…punga

Cei care aveţi răgazul şi curiozitatea să aruncaţi o privire asupra notei de plată emise de Asociaţia de proprietari veţi observa că la „prestaţii” aveţi apa rece, canal menajer, apa meteorică, abonament desfundări canale (pe lângă salubritate, iluminat casa scării, întreţinere zonă verde, administrative, prelucrare informatică, chirie sediu, fond de rulement, contract citire contoare ape) şi…un element surpriză: Diferenţa factura AQUASERV. De ce surpriză? Pentru că la apa rece e menţionat „citire”, ceea ce presupune existenţa unui contor sau, după denumirea ştiinţifico-fantastică, citirea unui „apometru”. Cu toate astea, lună de lună, notele de plată, de la toate cele 30 de blocuri din Asociaţia de proprietari studiată, conţin „Diferenţă factură Aquaserv.” Unele blocuri sunt chiar „abonate” la diferenţe în minus faţă de factură, pe când altele, inexplicabil, consumă mai puţin decât le intră prin contorul de branşament în scară! Subiectul apei ce se pierde din apometre nu este unul nou şi e departe de a fi rezolvat.

Să desluşim enigma!

Nu e uşor, dar putem încerca să desluşim enigma. La câţiva metri de bloc, nu mai mult de 3-4 metri, se află „căminul de beton neinundat de branşament” al apei potabile, unde furnizorul, Aquaserv a montat un contor pe bază de proces-verbal de recepţie. În proces verbal se arată că „Nu s-au constatat scurgeri de apă la olandeze, contorul a fost instalat corect, funcţionează şi are sigiliile intacte (metrologic şi antiefracţie”. Un lucru ciudat, termenul de garanţie pentru lucrarea efectuată este de 5(cinci) zile lucrătoare, în cazul exploatării normale a instalaţiei. Defecţiunile se pot semnala în termenul de garanţie la şeful de departament! Scadenţa metrologică este de 3 ani. Având aceste date, putem considera contorul de branşament ca fiind unul ce măsoară corect cantitatea de apă ce intră în bloc. De la branşament conductele duc apa pe două tronsoane, la 7 respectiv 8 apartamente pe tronson. Toate apartamentele sunt contorizate, având contor pentru apă rece la bucătărie şi la baie.

Apometre de la Recea

Contoarele au fost cumpărate de la Recea Impex Srl din Târgu Mureş, pe bază de contract de contorizare încă în toamna lui 2000. În „Procesul verbal de recepţie a instalaţiei de contorizare şi punerea în funcţiune a aparatelor de măsură” stă scris: „Menţionăm că lucrarea corespunde din punct de vedere calitativ, iar la încercarea sub presiune nu au existat scurgeri sau surse apă necontorizate la instalaţia executată. La recepţie au fost verificate sigiliile contoarelor şi înregistrate indexele de pornire”. Deasemenea este menţionată „Garanţia instalaţiei este de 18 luni de la data recepţionării. Scadenţa verificărilor metrologice este de 3 ani şi se va solicita firmei montatoare”. În urmă cu doi ani, 40 de lei reprezenta taxa de înlocuire şi verificare metrologică pentru două contoare, iar certificatul emis cu această ocazie garanta „valabilitatea verificării pe patru ani”. Până aici avem garanţii scrise că toate contoarele sunt sigilate şi funcţionează corect.
De ce se înregistrează pierderi?

Pierderile de apă pe reţelele interioare ar putea fi cauza diferenţelor dintre suma contoarelor individuale şi contorul furnizorului, cel pe baza căruia se facturează consumul Asociaţiei de Proprietari. Dacă nu facem risipă şi toate instalaţiile sunt etanşe, teoretic se consumă în medie 4,5 mc/pers/lună. Teoretic, pentru că practic, găsim apartamente cu 1-2 locatari care în mod miraculos nu consumă decât 1,50 sau cel mult 2mc de apă pe lună. Dar dacă un singur robinet ne-etanş sau un vas WC scapă o singură picătură pe secundă, acestea vor duce la o pierdere de apă de 0,5 mc/lună, iar 30 de picături în 10 secunde vor duce deja la o pierdere lunară de 2,23 mc apă! Dacă firul de apă de la un WC defect este de 3 mm grosime, pierderea lunară poate fi mai mult decât echivalentul consumului- teoretic normal- de apă a patru persoane timp de o lună.
Oricât de lăudate ar fi contoarele renumitelor firme din oraş, gurile rele zic că aceste pierderi nu sunt sesizate de contoarele individuale pentru că sunt de precizie inferioară faţă de contoarele de branşament care înregistrează cu exactitate cantitatea de apă ce trece prin ele.
„Contoarele de branşament au de regulă clasa C, cea mai înaltă clasă sau clasa B clasa intermediară de precizie, iar contoarele de apartament de obicei au clasa de precizie A, cea mai slabă clasă. Această înseamnă că apometrul companiei înregistrează cea mai mare parte a cantităţii de apă ce trece spre utilizator, în timp ce contoarele de apartament pot permite ca la un vas WC să curgă fire subţiri de apă fără să fie înregistrate.
Nerespectarea cu stricteţe a poziţiei de montare a contoarelor de apartament indicată de producător (de regulă, orizontal pentru clasele B şi vertical pentru cele de clasa A) duce la alterarea înregistrării consumului. Debitul de pornire a unui contor de apartament de clasa B de precizie, de exemplu, montat conform indicaţiilor producătorului (perfect orizontal, cu cadranul în sus) este în jur de 9-10 l/oră. Cea mai mică deviere a poziţiei de montare, determina creşterea semnificativă a acestui debit de pornire, însemnând că o mult mai mare cantitate de apă trebuie să treacă prin contor până când acesta începe să înregistreze.
De exemplu, un contor de clasa B care nu este montat perfect orizontal trece în clasa de precizie A, necesitând un debit de pornire de două ori mai mare! Astfel acest contor va înregistra o cantitate de apă mai mică decât cea real consumată. Bineînţeles că înregistrarea contorului general de bloc (montat orizontal) va fi cea corectă, ceea ce va duce la o diferenţa aparent inexplicabilă!”, scrie cabuzău.ro

Ce spune administratorul
“Lunar, în perioada 25 – 31, abonaţii RECEA Impex SRL ai căror contoare de apă nu au fost citite pot proceda la o autocitire şi transmitere on-line a indexelor”, se arată pe siteul îngrijit al Asociaţiei. „Din păcate fiecare proprietar a inţeles contorizarea individuală strict ca pe un avantaj propriu. N-a înţeles şi nici nu dă semne c-ar înţelege şi obligaţiile ce-i revin: verificarea şi înlocuirea periodică a apometrelor, permiterea accesului pentru citire în fiecare lună (sau efectuarea autocitirii), şi altele. După părerea mea, cea mai practică formă de eliminare a diferenţelor ar fi modificarea instalaţiei de apă a imobilului şi amplasarea apometrelor într-un loc comun (casa scării, subsol tehnic) laolaltă cu limitarea accesului. Identic situaţiei actuale a contoarelor de energie electrică sau gaze”, mi-a răspuns Mircea Ivaşcu, administrator site „Asociaţia de proprietari nr.136”.

 

CASETA I
Cum se verifică pierderile de apă?
Contorul de apartament poate fi verificat de proprietar astfel: „asiguraţi-vă că toate robinetele sunt închise. Notaţi indexul de pe contor seara, înainte de culcare şi faceţi acelaşi lucru dimineaţa. Dacă indexul evoluează, înseamnă că există o pierdere. Faceţi acest lucru cu regularitate şi nu vă rămâne decâtz să găsiţi unde se pierde apa!

 

CASETA II
Râul care curge înapoi
Decalajul calendaristic dintre citirea contorului de branşament şi al citirilor contorului de apartamente duce la diferenţe de consum. Interesant e atunci când contorul de branşament se citeşte cu 3-4 zile mai repede decât contoarele de apartament şi centralizate cele 15 contoare tot nu ajung la consumul arătat de contorul de branşament! Nu mai puţin interesant şi inexplicabil de-a dreptul e şi situaţia în care contorul de branşament arată mai puţin decât suma citirilor de pe contoarele de apartament!Şi nu se întâmplă doar din întâmplare! Dintre cele 30 de blocuri în 12, locatarii reuşesc performanţa ca apa ce le intră în bloc, cantitatea facturată de Aquaserv să fie mai puţină la sfârşitul lunii decât suma consumurilor din apometrele de apartament!Şi ei plătesc mai puţin decât au consumat. În celelalte 18 blocuri în schimb, locatarii plătesc diferenţa dintre consumul înregistrat pe contorul din branşament şi suma consumurilor de pe apometrele de apartament, care mereu arată mai puţin!Ei plătesc mai mult decât – teoretic- au consumat!

CASETA III

Diferenţa se împarte
Scăpările de apă, blocarea contorului de apartament prin diverse metode sau chiar inversarea poziţiei lui de montare, sunt consumuri abuzive ce sunt înregistrate, prin însumare, pe contorul de branşament! Pentru a se încadra în clasa de precizie, contoarele de clasa B trebuie montate cu cadranul în sus, iar cele de clasa A, pe vertical, cu cadranul spre privitor. Un contor de clasa B nemontat perfect orizontal trece în clasa A, astfel va înregistra o cantitate de apă mai mică decât cea real consumată. Înregistrarea contorului de branşament montat orizontal va duce la o diferenţă ce va fi repartizată de administrator pe toată lumea!

CASETA IV

Ce este apa meteorică

Apa meteorică este apa ce provine din precipitaţiile atmosferice (ploaie, topirea zăpezilor). Fiind colectate în sistemul public de canalizare şi conduse spre staţia de epurare, unde sunt supuse tratării, sau spre cursurile naturale de apă, necesită cheltuieli.Conform Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi Ordinului 88/2007 al ANRSC, pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare şi de canalizare, stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator în baza actelor de proprietate.

În concluzie:

Contorul de branşament poate măsura mai multă sau mai puţină apă decât cantitatea consumată într-un bloc de 15-20 sau 38 de apartamente. Contoarele de apartamente cumpărate cu bani grei în 2000, verificate periodic contra cost şi citite lunar contra cost nu măsoară apa consumată decât cu aproximaţie. Dacă aşa stau lucrurile, de ce le mai ţinem? Dacă tot plătim după contorul de branşament, ce rost mai au? Desfiinţându-le am economisi taxa de verificare 40 de lei din 3 în 3 ani şi citirea contoarelor 1,50 de lei lunar.

Erika MĂRGINEAN

 

(Articol publicat în săptămânalul PUNCTUL, putea fi citit şi pe siteul http://www.punctul.ro, înainte să fi fost atacat, exact pe perioada în care se putea citi articolul cu apometre!)