Etichete

,


pr. Poclos_inainte de...1.jpgCursul de apă lung de 13 km, aflat în  proprietatea statului român și în administrarea Administrației Bazinale de Apă Mureș, este amenajat (regularizat) pe o lungime de 5,1 km. Conform Programului Tehnic pentru anul 2018, Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, a executat lucrări specifice de întreținere curentă a pârâului în valoare de peste 100.000 lei. ”Menționăm că Primăria municipiului Tîrgu Mureș nu a sprijinit efectuarea lucrărilor nici prin punerea la dispoziție a unui amplasament pentru descărcarea materialului rezultat și nici prin scutirea de la plata autorizațiilor de liberă trecere pentru mijloacele mecanizate”, potrivit directorului ABA Mureș, ing. Cristian Bratanovici. Prin acțiuni de voluntariat cu ocazia unor evenimente precum Ziua Mondială a Apei, Ziua Intenațională a Dunării, Ziua de Curățenie Națională, ABA Mureș  a organizat și a participat la igienizarea și salubrizarea cursului de apă. Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea 515/2002

pr. Pocloș_indepartare aluviuni_3 1[13626].jpg

conferă administraţiilor publice locale sarcini şi au atribuţii în acest sens. ”În repetate rânduri am făcut apeluri către cetățeni pentru a respecta cursurile de apă și a păstra mediul curat în apropiere de acestea. Din păcate, unora nu le plac bunele maniere și depozitează sau aruncă deșeurile (resturi vegetale si menajere, obiecte de uz casnic) în pârâul  Pocloș. Suntem convinși de faptul că, cu cât sunt mai bogate şi mai temeinic însuşite cunoştinţele ecologice, cu atât ele devin mai capabile de a se transforma în convingeri ecologice. Acestea au o structură complexă în care se îmbină elemente ale educaţiei intelectuale, morale, civice, estetice”, a adăugat directroul ABA, exprimându-și speranța că municipalitatea va sprijini prin poliţia locală depistarea şi sancţionarea celor neglijenţi sau mai puţin civilizaţi.

pr. Poclos_vegetatie[13625].jpgpr. Pocloș_indepartare aluviuni_2[13627].jpg