Etichete

, ,


colectare-selectiva-338.jpg

Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Mureș a ajuns în ultima etapă, aceea a  gestiunii de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Mureş. Atribuirea contractelor se face prin licitaţie de către ADI Ecolect Mureș în numele și pe seama UAT-urilor din județ. În prezent documentațiile de atribuire sunt  în curs de aprobare de către consiliile locale, urmând apoi să fie aprobate şi de adunarea generală a ADI Ecolect Mureş.

În şedinţa din 24 octombrie 2018, consilierii judeţeni au aprobat documentaţia de delegare pe o perioadă de 5-8 ani.

În cadrul proiectului Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide, judeţul este împărţit în 7 zone. Pentru fiecare zonă se va încheia un contract propriu prin care locuitorii din judeţul Mureş vor beneficia de servicii de salubritate mai bune şi va deveni posibilă colectarea selectivă a deşeurilor.