Etichete

, , , , , ,


ECOLECT SRL.jpgPrimul contract din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş” a fost semnat în 18 februarie 2019 de către Péter Ferenc, președintele ADI Ecolect Mureș și  Andreescu Strava Maria, administratorul firmei SC Schuster Ecosal SRL, câștigătoarea licitației în zona 3 Sighișoara. Unitățile administrativ teritoriale arondate zonei 3 SMIDS Mureș sunt: Municipiul Sighișoara și comunele Albești, Apold, Daneș, Saschiz, Vânători.

Durata contractului este de 96 de luni, adică 8 ani, de la data emiterii oridnului de începere a prestării serviciilor, iar perioada de mobilizare este de 60 de zile.

Valoarea totală a contractului : 11.790.038,13 lei (fără TVA).

Contractul de finanțare nr. 99065/30.06.2010, încheiat de Consiliul Județean Mureș cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Principalele activități ce urmează a fi prestate de către delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în colectarea separată a deșeurilor municipale în zona 3 Sighișoara. Cantitățile medii anuale estimate sunt de 7.408,78 tone, corespunzător unei cantități totale de  59.270,24  tone  în perioada contractului

Tariful contractului :

pentru  colectare separată şi transport separat al deșeurilor municipale: 198,92 lei/tonă, (fără TVA)

pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale: 198.92 lei/tonă (fără TVA).

Sistemul de plăţi

Plata pentru prestarea serviciului se va face prin sistemul de taxă.

Operatorul va fi plătit de unitățile administrativ teritoriale în funcție de cantitățile real colectate,  unitatea de cost fiind lei/tonă supusă fiecărei operațiuni, respectiv colectare și operare stații de  transfer.

Tipuri de deșeuri colectate și fluxul acestora

Deșeurile reziduale provenite din mediul urban vor fi colectate și transportate la Depozitul de deșeuri Sighișoara, iar cele provenite din mediul rural la Stația de transfer Bălăușeri.

– Deșeurile selective (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) vor fi colectate și transportate la stația de la Sighișoara (cele provenite din municipiul Sighișoara) respectiv la Stația de transfer Bălăușeri (cele provenite din mediul rural)

– Deşeurile voluminoase vor fi colectate  la cerere, sau trimestrial organizat, prin campanii de către Operator. Deșeurile periculoase vor fi colectare trimestrial de la populație, după un program anunțat în media locală.

 

  • Frecvența de colectare a deşeurilor colectate separat

 

Nr. Crt. Denumire fracție colectata selectiv/ tip de colectare Capacitate pubela/container Frecvența de colectare
1 Mediul urban  
1.1 Puncte de colectare plurifamiliale  
Hârtie și carton 1,100 l 3 zile
Plastic și metal 1,100 l 3 zile
Sticlă 1,100 l 7 zile
Biodegradabile și reziduale 1,100 l 3 zile
1.2 Gospodării individuale  
Hârtie și carton – puncte de colectare plurifamiliale 1,100 l 3 zile
Sticlă – puncte de colectare plurifamiliale 1,100 l 7 zile
Plastic și metal – „din poartă în poartă” 240 l 7 zile
Biodegradabile si reziduale – „din poarta in poarta” 120 l 3 zile
2. Mediul rural  
Hârtie si carton – puncte de colectare plurifamiliale 1,100 l 3 zile
     
Sticlă – puncte de colectare plurifamiliale 1,100 l 7 zile
Plastic și metal – puncte de colectare plurifamiliale 1,100 l 3 zile
Reziduale – „din poartă în poartă” 120 l 3 zile

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „ECOLECT  MUREŞ”

Tel: 0365-455256, fax : 0265-221116

E-mail: ecolect@cjmures.ro , office@adiecolectms.ro

Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2, jud. Mureș