Ca un fulg din cer

Parașutistul român

Vine c-un drapel.