Etichete

, ,


Dc54Prin Decizia Curţii de Apel din Tîrgu Mures, pronunţată în data de 23.04.2014, a fost respins recursul intentat de Asociaţia Maghiară pentru Pregătire Medicală şi Farmaceutică, alături de alte organizaţii civice şi politice, împotriva sentinţei pronunţată în prima instanţă de Tribunalul Mureş care a avut ca pârât, Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF)din Tîrgu Mureş. Demersul juridic iniţiat de asociaţie a avut ca obiect solicitarea de anulare a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş pe motiv că nu sunt respectate prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 în ceea ce priveşte modul de organizare a învăţământului în limba maghiară.
Prezenta decizie, care are caracter definitiv şi irevocabil, completează deciziile din celelalte procese în care UMF Tîrgu Mureş a avut câştig de cauză: decizia definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privitoare la anularea H.G. nr. 230/2012 (înfiinţarea Facultăţii în limba maghiară la UMF Tîrgu Mureş), precum şi decizia definitiva şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost obligat să emită aviz favorabil de legalitate asupra Cartei UMF Tîrgu Mureş. Totodată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin decizia sa din 16.10.2013 s-a pronunţat în sensul că actualul mod de desfăşurare a stagiilor clinice nu constituie un act de discriminare faţă de studenţii maghiari.
Deciziile judecătoreşti sus-menţionate confirmă corectitudinea prevederilor Cartei UMF şi faptul că, având la bază această Carta, toate activităţile specifice învăţământului medico-farmaceutic în limba maghiară se desfăşoară în deplină legalitate.
Conducerea UMF Tîrgu Mures consideră, în contextul descris mai sus, ca recentele decizii ale conducerii liniei maghiare de retragere din funcţiile de conducere a unor reprezentanţi şi de boicotare a structurilor de conducere colective nu pot fi considerate un protest impotriva nerespectării legii, ci doar faţă de neîndeplinirea totală a unor deziderate specifice.
Având în vedere faptul că în perioada următoare se vor lua decizii importante pentru organizarea anului universitar 2014/2015, solicităm reprezentanţilor liniei maghiare să revină asupra deciziei luate şi să îşi continue activitatea în funcţiile în care au fost numiţi sau aleşi pentru implicarea activă în luarea acestor decizii care privesc şi funcţionarea liniei maghiare.”, se arată în comunicatul semnat de Cristina Mailat, şef Cabinet Rector UMF Tîrgu Mureş.
în traducere liberă:

Organizaţiile civice şi politice maghiare au intentat recurs împotriva sentinţei pronunţată în prima instanţă de Tribunalul Mureş.
Recursul avându-l ca pârât pe UMF, a fost respins prin Decizia definitivă şi irevocabilă, pronunţată în 23.04.2014 de Curtea de Apel din Tîrgu Mureş.
Recursul solicita anularea Cartei UMF pe motiv că nu respectă Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 privind modul de organizare a învăţământului în limba maghiară.
Această decizie completează celelalte procese în care UMF a avut câştig de cauză: anularea H.G. nr. 230/2012 privind înfiinţarea Facultăţii în limba maghiară la UMF Tîrgu Mureş şi emiterea de către Ministerul Educaţiei a unui aviz favorabil de legalitate asupra Cartei UMF Tîrgu Mureş.
În 16 oct.2013 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a emis o decizie prin care se arată că actualul mod de desfăşurare a stagiilor clinice nu constituie un act de discriminare faţă de studenţii maghiari.
Toate aceste decizii judecătoreşti confirmă că toate activităţile specifice învăţământului medico-farmaceutic în limba maghiară se desfăşoară în deplină legalitate

Conducerea UMF Tîrgu Mures consideră că decizia conducerii liniei maghiare de a demisiona din funcţiile de conducere şi de a boicota lucrările nu pot fi considerate un protest impotriva nerespectării legii, ci doar faţă de neîndeplinirea totală a dezideratelor specifice.
În perioada următoare la UMF se vor lua decizii importante care privesc şi funcţionarea liniei maghiare. Conducerea solicită liniei maghiare revenirea asupra deciziei luate şi continuarea activităţilor în funcţiile în care demisionarii au fost numiţi sau aleşi.
Şi mai pe scurt, facem să fie bine ca să nu fie rău. Dar nu acum!