Azi nu-ți spun nimic

din ce ți-aș fi spus  și ieri,

neîntrebată.