Etichete

,


Haiku writing is popular throughout the world today. In this, his second collection of product_thumbnail.jpgEnglish haiku, AshiAkira seeks to help familiarize modern poets with the essence of the classic haiku writers, who sought freedom in the nonviolent way.

Born and raised in Japan, AshiAkira naturally breathed in the spirit of the poems written in the five-seven-five syllable pattern, which were later called haiku.

These were first written in the era of feudalism under the rigid and decisive rule of the Tokugawa shogunate, by poets who yearned for true freedom. They sought liberty in obeying the law of nature, which is equal and fair to all kinds of people. AshiAkira, also yearning for true freedom in this troubled world of today, wants to emulate the haiku poets of old. In this collection of more than five hundred poems, one poet strives to honor the spirit of the original writers of haiku, writing from his own experiences.

Red-and-white plum trees

Innocently in full bloom

Amid snow forecast.

 

Scrierea de Haiku a devenit binecunoscută  în întreaga lume. Prin cea de-a doua colecție de haiku scrise în limba engleză, AshiAkira vrea să ajute poeții moderni să se obișnuiască cu esența scriitorilor clasici de haiku, care au căutat libertatea în mod pașnic.

Născut și crescut în Japonia, AshiAkira a respirat natural în spiritul poemelor scrise după modelul cinci șapte-cinci silabe, care mai târziu au fost numite haiku.

Acestea au fost scrise prima dată în epoca feudalismului, sub conducerea rigidă și decisivă a shogunatului Tokugawa, de către poeții care au dorit o adevărată libertate. Ei au căutat libertatea de a respecta legea naturii, egală și corectă față de toți oamenii. AshiAkira, dorind, de asemenea, libertatea adevărată în această lume tulbure de astăzi, vrea să imite poeții de haiku din vechime. În această colecție de peste  500 de poezii, poetul se străduiește să onoreze spiritul scriitorilor originali de haiku, scriind din propriile experiențe.

Prunele de prune roșii și albe

Inocenți în plină floare

Pe o prognoză de zăpadă.

http://www.lulu.com/shop/ashiakira/haiku-poems-ii/ebook/product-23433903.html