Etichete

, , , , ,


echipa de implementare.JPGAsociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Primăria Comunei Tăureni, Școala Gimnazială Tăureni și  Asociația Culturală Amphion, au demarat proiectul  „SCAN – Salvați copiii de abandon și neintegrare!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat în Regiunea Centru, judeţul Mureş.

Obiectivul  general al proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație în comunitățile Tăureni, Sînger și Șăulia. Partenerii din proiect îsi propun să le dezvolte elevilor sentimentul apartenenței la un grup, să creeze un spațiu în care se stimulează creativitatea și inițiativa elevilor. Prin activitățile propuse se urmărește, de asemenea, creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea cetățeniei active și a evoluței personale. Activitățile din proiect își propun să crească motivația elevilor pentru a studia și să reducă rata absenteismului și a abandonului școlar. În urma derulării proiectului se va dezvolta un model de bună practică testat și însoțit de o metodologie clară de implementare privind educația preșcolară și educația remedială în rândul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care va fi îmbunătățit și replicat.

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive prin: prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii; corectarea fenomenului de abandon școlar (prin activități și programe de educație remedială, inclusiv programe de tip „A doua șansă”); dezvoltarea unor servicii acordate părinților elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, inclusiv sprijin financiar.

Grupul țintă al proiectului e format dintr-un număr de 905 copii, 71 cadre didactice, 50 tineri care au abandonat școala și sunt sprijiniți să reia activitățile școlare în vederea finalizării.

”Proiectul are la bază un parteneriat constitutit formal între Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Comuna Tăureni, Școala Tăureni și Asociația Culturală Amphion –  și non formal cu Primăria Sânger și Primăria Zau de Câmpie. Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 9.215.812,58 lei și se implementează pe durata a 36 de luni, în perioada 14.05.2018 – 13.05.2021”, se arată în comunicatul semnat de Sabău Marius Ciprian, Vicepreședinte al Asociației Promotorilor de Afaceri Sustenabile.