Veselă pășesc

Pe stepperul din balcon

Privind în zare!