În Suedia

Ei cred că te umilesc

Luându-ți ”febra.”