Pui, oi, porci și boi

Omorâți pe capete

Spre binele lor!

(aviara, scrapia, pesta porcina, bluetongue….)