Etichete

, ,


98___harta_judetServiciul pentru Imigrări al judeţului Mureş a dat publicităţii un comunicat despre cetăţenii străini aflaţi în evidenţele Serviciului. Astfel la sfârşitul anului trecut erau 2095 cetăţeni înregistraţi, proveniţi din 80 ţări ale lumii. Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Mureş, provin din: Ungaria (418), Germania (235), Italia (230), Suedia (167), Republica Moldova (144), Turcia (117) şi Olanda (100).
Lucrătorii Serviciului pentru Imigrări Mureş au depistat cu şedere ilegală un număr de 35 cetăţeni străini, dintre care 17 au fost puşi în legalitate prin prelungirea dreptului de şedere, iar 18 au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României prin emiterea unor Decizii de Returnare. Persoanele în cauză au fost sancţionate cu amenzi contravenţionale în suma totală de 14532,54 lei..
.
În 2013 au fost primite 14 de cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi, dintre care 8 au fost soluţionate favorabil întrucât au fost îndeplinite condiţiile legale, iar 6 au fost soluţionate negativ.
În evidenţele serviciului figurează un număr de 32 străini faţă de care s-a început urmărirea penală pentru infracţiuni comise în domeniul economic

În ceea ce priveşte admisia în România în anul 2013 au fost depuse 39 de invitaţii, 28 în scop de vizită şi 11 în scop de afaceri, dintre care 21 au fost avizate pozitiv iar 18 cereri au fost respinse. Tot pe linia admisiei în România, au fost înregistrate şi aprobate 18 cereri pentru reîntregirea familiei.

La ghişeul serviciului pentru Imigrări au fost depuse, anul trecut, 670 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau pe termen lung, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbare reşedinţă, sau cereri de reîntregire a familiei.

Inspectoratul General pentru Imigrări constituie un serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. Numerele de telefon ale Serviciului Imigrări Mureş la care cetăţenii pot apela pentru orice aspecte legate de regimul juridic al străinilor sunt: 0265/202363, 0265/202361 şi fax: 0265/202596.
Serviciul pentru Imigrări al judeţului Mureş