Etichete

, , ,


Partidul Naţional Liberal este împotriva proiectului de buget pentru anul 2014 propus de primarul municipiului și aparatul de specialitate din subordinea acestuia având în vedere faptul că acest buget nu prezintă o structură rațională în ceea ce privește alocarea cheltuielilor. Proiectul de buget propus este bazat pe risipă, este un buget infantil, un buget de stagnare a orașului, un buget dezechilibrat, un buget de îndatorare și negenerator de venituri viitoare, un buget de cheltuire a banilor publici fără o strategie clară de dezvoltare și fără o prioritizare a alocărilor bugetare în funcție de nevoile prioritare ale municipiului.
Partidul Național Liberal aduce la cunoștința opiniei publice proiectul de buget detaliat pe capitole și subcapitole comparativ cu anul 2013 sesizând următoarele deficiențe majore:
Nerespectarea angajamentelor bugetare la capitolul reparații și investiții, respectiv deturnarea fondurilor financiare alocate în proporție de aproximativ 70% pe alte destinații decât cele aprobate în bugetul inițial pe anul 2013. Astfel, sume importante și poziții bugetare au fost neexecutate în cursul anului 2013 deși existau fonduri alocate, bugetul rectificându-se pozitiv în repetate rânduri, iar în proiectul de buget pe anul 2014 acestea sunt reportate sub forma „copy paste” fără a se avea certitudinea necesității acestora coroborat cu valoarea reală de realizare; EXEMPLE capitol REPARAȚII: – În anul 2013 s-au aprobat cheltuieli de reparații la sediul Primăriei ( reabilitări pardoseli, reparații arhivă, grupuri sanitare ) cheltuieli cu reparații la capitolul Învățământ ( Liceul Al.Papiu Ilarian, Șc. Gen nr. 2, Săli de sport , reamenajare cabinete școlare, cheltuieli cu reparații Corp C Cetate, reparații Casa Tineretului, reparații Cimitirul Eroilor și alte culte, cheltuieli cu amenajare piste biciclete, amenajare girație intersecții, acestea nefiind realizate și reportate în bugetul anului 2014. De asemenea la capitolul INVESTIȚII – În anul 2013 s-au aprobat cheltuieli cu investiții și nu s-au executat la următoarele obiective: lucrări de amenajare drum de acces și utilități Vălureni, prelungire și supralargire Calea Sighișoarei, străzi în cartierul Belvedere, prelungire strada Burebista, servicii de urbanism PUZ , PUG, PUD și alte, autoturisme( 3 buc.), sistem proiecție video, și alte dotări pentru Poliția Locală, reabilitare imobil internat Liceul Emil Dandea, proiecte școlare la Liceul C.Brâncuși și Colegiul Economic, Dotări la Sera de flori, dotări la ACASM , active fixe Centrul de zi Rozmarin, dotări Dispeceratul pentru situații de urgență și Serv. de protecție specială, proiecte pentru dezvoltarea sistemului de locuințe, dotări utilități municipale, expropieri,modernizare P-ța Teatrului etc.
Dimensionarea sumelor necesare realizării proiectelor este eronată; Exemple: cuantumul total al angajamentului financiar față de proiectul de management integrat al deșeurilor în județul Mureș este de aprox. 10 mil. lei iar alocarea bugetară propusă pentru anul 2014 este de 3.000.000 lei. Indicatorii tehnico economici aprobați pentru Mansardare și reabilitare Grădinița PP Nr. 16 este de 5.7 mil. lei iar alocarea bugetară propusă pentru anul 2014 este de 1.1 mil. lei, Indicatorii tehnico economici ai investiției în containere subterane de colectare a deșeurilor au fost aprobați la 1.4 mil lei iar alocarea bugetară propusă pentru anul 2014 este de 3.000.000 lei.
Necuprinderea în proiectul de buget a cuantumului necesar burselor școlare;
PNL Tîrgu Mureş nu este de acord cu majorarea tarifului la apă și canalizare propus în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la SC. Compania Aquaserv SA

Partidul Naţional Liberal este împotriva proiectului de buget pentru anul 2014 propus de SC.Compania Aquaserv SA având în vedere propunerea de majorare a cheltuielilor de operare și a cheltuielilor de personal pe seama propunerii de majorare a tarifului la apă și canalizare.
Partidul Național Liberal, în repetate rânduri, a solicitat revizuirea tarifului la apă și canalizare precum și identificarea soluțiilor tehnice pentru reducerea pierderilor din sistem, în conformitate cu prevederile legale privind nivelul de suportabilitate al populației.

Biroul de presă al PNL Tîrgu Mureş