Etichete

, ,


medicina militaraPrimum non nocere! Cu alte cuvinte, „în primul rând să nu faci rău”! Cu acest îndemn sunt încurajaţi tinerii care vor să îmbrăţişeze cariera militară prin admiterea la Institutul Medico-Militar Bucureşti. Cariera militară înseamnă Exigenţă, Disciplină, Performanţă!
Institutul Medico – Militar este instituţia militară de învăţământ superior medical, subordonată Ministerului Apărării Naţionale prin Direcţia Medicală, având sediul în municipiul Bucureşti şi o secţie în municipiul Târgu Mureş.
Institutul Medico-Militar asigură pregătirea medico-militară a studenţilor militari de la facultăţile de medicină, medicină dentară şi farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, pentru Ministerul Apărării Naţionale, precum şi pentru alţi beneficiari interni (din sistemul de siguranţă naţională, ordine publică şi justiţie) şi externi.
Pentru anul universitar 2014 – 2015 cifra de şcolarizare este de 51 de locuri pentru următorii beneficiari:
– MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – 20 de locuri.
– MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR – 15 locuri (Recrutarea candidaţilor se realizează de către Direcţia Medicală a M.A.I. prin Serviciul Management Resurse Umane şi structurile de resurse umane din unităţile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române).
– ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR – 16 locuri (Înscrierea / depunerea dosarului de candidat la concursul de admitere se realizează la unităţile penitenciare din reţeaua ANP).
Adresa Centrului Militar Judeţean Mureş, str. Rozelor nr.11, Târgu Mureş, telefon 0265.21.77.51 şi 0265.25.06.42
Detalii: Cariera militară – http://www.mapn.ro/recrutare/
Lista cu Centrele Militare şi Birourile Informare Recrutare din ţară: http://www.mapn.ro/recrutare/bir.php
Sursa Mapn