Etichete

, ,


16904710_1251806418238800_4482496172219359386_o.jpgDintr-un buletin informativ ce poartă numărul 33 aflăm că Federația ”Solidaritatea Sanitară”(FSS) a început negocierile în 23 februarie 2017 cu ministrul sănătății Florian Bodog,  și ministrul dialogului social Gabriel Petre.  Au participat Viorel Rotilă – manager, Gabriel Predica – vicepreședinte și Traian Palade – șef departament juridic al FSS,  Marius Sepi și Dan Dumitrescu, secretari de stat,  echipa tehnică a Ministerului Sănătății, condusă de dna director Doina Tănase și reprezentanți ai  Federației Sanitas. Asta înseamnă că lupta pentru SALVAREA SPORURILOR și reașezarea lor în mod echitabil continuă.

Principalul deziderat al Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România a fost confirmat de ministrul Sănătăţii  Florian Bodog, care și-a declarat intenția de a asigura menținerea veniturilor actuale, implicit şi menținerea sporurilor la nivelul actual.
În consecință, procesul de elaborare a Regulamentului de sporuri va continua cu consultarea federațiilor reprezentative, Ministerul Sănătății procedând la analizarea fiecărei propuneri, creând un material unic, supus unei noi negocieri în cursul săptămânii viitoare.
Principiile generale la Regulamentul de sporuri propuse de ”Solidaritatea Sanitară” pot fi regăsite în propunerile noastre (link document: http://www.solidaritatea-sanitara.ro/…/Nr_B15_16_02_2017_Ad…)

Eliminarea urgentă a disfuncționalităților din Legea nr. 250/2016

Federația ”Solidaritatea Sanitară” a solicitat celor doi miniștri prezenți la negocierile de la Palatul Victoria, astfel cum s-a întâmplat și în cazul învățământului, adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru eliminarea disfuncționalităților majore introduse odată cu adoptarea legii nr. 250/2016, respectiv:
– eliminarea discriminării la care sunt supuși o parte a salariaților în ceea ce privește aplicarea procentuală a sporurilor la salariul de bază;
– eliminarea erorii de inversare a salariilor de bază în cazul muncitorilor din unitățile clinice, respectiv neclinice;
– ajustarea salariilor funcțiilor de conducere (șef de secție, șef birou, asistent-șef etc.);
– introducerea anumitor funcții omise odată cu adoptarea legii nr. 250/2016.
Link document oficial ”Solidaritatea Sanitară”: http://www.solidaritatea-sanitara.ro/…/Nr_B7_17_01_2017_Pro…

Federația ”Solidaritatea Sanitară” a f0st singura organizație sindicală prezentă la ședința Comisiei pentru Sănătate din Senat în 21 februarie 2017. Pe ordinea de zi a Comisiei pentru sănătate publică a Senatului a fost Modificarea articolului 174 alin. (6) din legea nr. 1/2011, principala piedică în calea echivalării asistentelor medicale.
În urma dezbaterii Comisia de sănătate și Comisia de învățământ din Senat trebuie să întocmească un raport comun în ceea ce privește recunoașterea universitară a creditelor obținute de asistentele medicale în învățământul postliceal și ulterior, prin completarea studiilor, posibilitatea absolvirii studiilor superioare.
Iată poziția pe care a exprimat-o ”Solidaritatea Sanitară” în cadrul comisiei:
– am indicat problema discriminării asistentelor medicale în raport cu cadrul general, respectiv cu prevederea generală din legea nr. 1/2011 care permite transferul creditelor din învățământul postliceal în cel universitar;
– am invocat principiile prevăzute de directivele UE, explicându-le membrilor comisiei unde apare situația anormală, respectiv faptul că obligăm asistentele medicale să reia ciclul de formare, odată cu introducerea unei noi forme de învățământ (studii S);
– am indicat echivalența atribuțiilor celor două categorii de asistente medicale, conform fișei postului;
– am dat exemplul celor peste 12 ani de școală pe care o asistentă i-a făcut în situația în care a pornit cu liceu sanitar și a continuat cu toate formele introduse ulterior, pentru a rămâne într-un final tot asistentă medicală;
– în dezbateri, reprezentanții ”Solidaritatea Sanitară” au amintit și de perioada 2008-2010, când echivalarea asistentelor medicale a fost, în mod firesc, posibilă;
– Adela Iorgulescu, vicepreședinte FSSR, a indicat exemplul Belgiei, menționând totodată și faptul că în discuție, din perspectiva directivelor europene, sunt asistentele medicale cu postliceală absolvente înainte de anul 2007.
O poziție contrară modificării solicitată de noi a avut-o, în cadrul ședinței, dna prof. dr. Catalina Poiană, prorector UMF ”Carol Davila”, conform următoarelor argumente: – ar fi incorect față de asistentele cu postliceală care au făcut și facultate de la zero; – o diferență semnificativă în privința actului medical între asistentele cu PL și asistentele cu studii S.
Decizia Comisiei pentru sănătate din Senat a fost ca raportul asupra proiectului de lege de modificare a articolului 174 alin. (6) din legea nr. 1/2011 să fie amânat pentru o săptămână, pentru a fi consultate și alte instituții în privința acestui subiect, respectiv ARACIS-ul și a obține un punct de vedere al universităților.
Din partea Federației ”Solidaritatea Sanitară” au participat la ședința Comisiei pentru sănătate: Adela Iorgulescu – vicepreședinte, Luminița-Elena Oprea – consilier federal, Gheorghe Costel – consilier federal și Gabriel Predica – vicepreședinte.
Având în vedere un pericol iminent în ceea ce privește modificarea legislativă solicitată de ”Solidaritatea Sanitară” pentru introducerea posibilității echivalării, am reluat protestele inteligente, solicitând asistentelor medicale să re/semneze Petiția online de susținere, urmând acest link: http://solidaritatea-sanitara.ro/petitie/

Documentul oficial al Federației ”Solidaritatea Sanitară”, pe tema Echivalării asistentelor medicale poate fi accesat urmând link-ul: http://www.solidaritatea-sanitara.ro/…/Nr_B19_23_02_2017_Se…

Alte teme de interes major pentru salariații din sistemul sanitar public

Negocierea Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate rămâne o prioritate pentru ”Solidaritatea Sanitară”

În cadrul întâlnirii din 23 februarie, Ministerul Sănătății a fost de acord cu faptul că negocierile contractului colectiv de muncă trebuie demarate cât mai curând, luând în considerare o seamă de drepturi supuse riscului de a fi pierdute, în condițiile în care la momentul actual nu mai este în vigoare niciun contract colectiv de muncă acoperitor pentru salariații din sistemul sanitar public.
Reamintim că, până la acest moment, declanșarea negocierilor pentru un nou contract colectiv de muncă a fost amânată sub pretextul neadoptării bugetului de stat. Odată cu adoptarea legii bugetului de stat, Federația ”Solidaritatea Sanitară” a revenit cu o solicitare oficială de declanșare a negocierilor (document oficial: http://www.solidaritatea-sanitara.ro/…/Nr_B17_20_02_2017_MS…).

Negocierea noii legi a salarizării trebuie făcută prin consultarea directă a celor care-i reprezintă pe salariați.

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România consideră că includerea federațiilor reprezentative la negocierea legii salarizării unitare în sectorul public este obligatorie. Salariații din sectorul bugetar sunt organizați în structuri sindicale federative ca formă de asociere echivalentă structurii patronale, în cazul nostru ministerele, fiind astfel îndreptățiți să fie reprezentați de organizații federative reprezentative, conform legii.
Reașezarea dialogului social conform cu principiul reprezentativității pe cele trei niveluri de reprezentare, respectiv unitate, sector și național trebuie să primeze într-o nouă reglementare a dialogului social.
La solicitarea organizației, dl. ministru Gabriel Petrea a fost de acord să includă Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România în consultările privind modificarea legii nr. 62/2011, participând de altfel și al consultările privind modificarea H.G. pentru stabilirea sectoarelor de activitate.

Document ”Solidaritatea Sanitară”, realizat în cadrul Centrului de Cercetare Socială și Dezvoltare ”Soidaritatea”: http://www.solidaritatea-sanitara.ro/…/Adresa_MCPDS_Inregis…