cum-sa-ti-ajuti-copilul-sa-depaseasca-frica-de-a-merge-la-scoala_size2.jpgUn Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în Regiunea Centru,  intitulat Orice ai învăța, înveți pentru tine – stop abandonului școlar!” în cadrul Programului „Școală pentru toți” a fost lansat de Primăria Comunei Livezeni,  Școala Gimnazială „Benedek Elek”din  Livezeni, Fundația Culturală Hyperion și  Asociația Culturală Amphion din Tîrgu Mureș.

 

Abandonul școlar este o realitate socială complexă, generată de o mulțime de cauze. Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriou și promovarea accesului egal la educație în comuna Livezeni. ” Activitățile din proiect le permit elevilor să-și întărească încrederea în ei înșiși, oferindu-le oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-și depăși limitele, de a găsi motivația pentru studiu. Rezultatul direct al acestor activități va fi diminuarea ratei absenteismului și abandonului școlar”, se arată în comunicatul de presă.

În prezent, educația din România (și din întreaga Uniune Europeană) se confruntă cu o serie de dificultăți, printre care abandonul școlar este cea mai gravă. Activitățile din proiect își propun să crească motivația elevilor pentru a studia și să reducă rata absenteismului și a abandonului școlar. Partenerii din proiect își propun să dezvolte la elevi sentimentul apartenenței la un grup, să creeze un spațiu în care se stimulează creativitatea și inițiativa copiilor. Prin activitățile proiectului se urmăreste, de asemenea, creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, îmbunătățirea cetățeniei active și dezvoltarea personalității copiilor implicați. Elevii au predispoziții personale, în funcție de mediul social.

Obiectivele propuse vor fi însoțite de măsuri de sprijin financiar alocate copiilor proveniți din medii dezavantajate, în vederea menținerii acestora în sistemul de educație și pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

”Proiectul se implementează pe durata a 36 de luni, în perioada 09.05.2018 – 08.05.2021, şi beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 5.345.972,76 lei. Pe parcursul următorilor 3 ani ne propunem să: reabilităm curtea școlilor din comună, să dotăm școlile cu fond educativ modern, să organizăm tabere pentru 240 de elevi pentru educație antreprenorială, excursii pentru 157 de preșolari, consiliere pentru 20 de școlari și părinții lor pentru reintegrarea scolară, sprijin financiar și material: tichete sociale, stimulente, îmbrăcăminte, rechizite etc..”, promite Sabău Marius Ciprian, Manager proiect,Primăria Livezeni.