Drept cine te crezi

de selectezi vii și morți,

Unde te grăbești?