• Profesorul Wonder există! se auzea o voce metalică.
  • Cum? Ce spune? Cine? Wonder? Imposibil!
  • Dacă nu tăceți, sunt nevoit să vă întrerup alimentarea cu energie!-avertiza vocea metalică și cum în sală continua hărmălaia provocată de simplul anunț de la începutul lecției de anatomie a profesorului IKnow, acesta trecu la executarea avertismentului.

Se auzi un sâsâit scurt și sala amuți deodată. Doar pe alocuri mai pâlpâia câte o lumină roșiatică, semn că vreun elev indisciplinat trecu la alimentarea prin baterii uscate, dar niciunul nu îndrăzni să mai vorbească.

După ce ordinea astfel fu restabilită, profesorul IKnow putea să-și continue expunerea sa despre misteriosul profesor Wonder.

S-a vorbit mult despre el. Existau sute de casete în fonotecă despre acest subiect, dar nimeni până atunci nu reușise să meargă mai departe de simple presupuneri , iar acum prestigiosul profesor IKnow se pregătea să vină cu argumente pentru a dovedi că Wonder nu e o simplă legendă, că nu numai că a fost cândva pe Planeta Albastră un astfel de homosapiens, dar că el există și astăzi!

Elevii uimiți au fost reconectați la rețea și priveau spre imensul ecran din sala care se scufunda în întuneric . Profesorul IKnow proiecta pentru început un film de arhivă despre Planeta Albastră. Un film vechi de peste o sută de ani, dar bine conservat. Un film didactic ce prezenta elevilor Planeta Albastră așa de detaliat de parcă ei nu ar mai fi auzit de ea niciodată!

După un scurt istoric al Planetei Albastre se vorbea în film, despre locuitorii ei, din cele mai vechi timpuri până în anul 2560 când s-a produs acea catastrofă despre care nici azi, vecinii Planetei Albastre nu pot vorbi decât cu groază!

Profesorul Wonder a fost decanul facultății de Studii Interplanetare de la Universitatea Science-Fiction din statul GreenGras., L-a preocupat în mod deosbit traficul de inteligență, ca ramură apropriată disciplinei sale de bază, ”Cercetarea și conservarea inteligenței umane”, pe scurt CCIU. A scris și câteva lucrări mult apreciate de specialiști despre traficul de inteligență la începutul secolului XX, dar avea și lucrări de dată mai recentă, cum a fost de pildă ”Inteligența umană și pericolul nuclear.”

Împreună cu un grup de cercetători a studiat și apoi a respins teoria depășită că, omul poate fi conservat prin hibernare, în schimb a emis o nouă teorie despre conservarea inteligenței umane , teorie ce pe vremea respectivă a fost primită cu multă neîncredere, chiar și de specialiști, dar teoria de atunci astăzi este o practică obișnuită, nu numai pe planeta noastră, dar și în alte galaxii.

Oricum, părintele teoriei rămâne acest Wonder care pentru a demonstra că descoperirea lui este practicabilă, s-a oferit să încerce pe el însuși, după ce făcuse experiențe pentru revitalizatea inteligenței unor oameni dispăruți demult. Astfel reuși să capteze ultimele gânduri fixate în memoria unor oameni decedați cu sute de ani în urmă. Încercarea reușită i-a dat speranțe că teoria lui e justă și de acum încolo vor putea fi salvate inteligențe ieșite din comun și conservate spre binele omenirii.

Când s-a hotărât să treacă la experimentarea teoriei sale pe propria sa inteligență avea deja casete cu ultimele idei niciodată rostite ale unora ca Shakespeare, Einstein, Gagarin, Kennedy, și alții despre care învață elevii la istoria Avant-Nucleară a Planetei Albastre.

Wonder a făcut experiența în anul 2560, cu puțin timp înainte de izbucnirea Războilui Nuclear și astfel nu s- a mai aflat dacă experiența reușise sau nu. Abia peste 100 de ani , în 2660 un grup de cercetători care au vizitat Planeta Albastră, după lungi căutări, au descoperit locul ude unde trebuia să fi fost cândva Universitatea din GreenGrass.

(va urma)