Iar pică nuca

Pe copertina rece

Concert de toamnă.