Pasărea retro

Pe asfaltul fierbinte

Trăiește încă.