Pacifist să fii,

Trebuie să-i feliciți

Pe-ai noștri ostași!