Vreme de april.

Pomii înfloriți se tem

De-al nopții ger.