Sub cerul senin,

Cu masca pe figură,

Ce gânduri îți vin?