11692779_1602284160030720_8654254270234812149_nAtât de multe comentarii şi întrebări am adunat cu articolul despre reevaluarea asistenţilor medicali, încât simt nevoia să fac o clarificare adăugând acest comunicat de presă. Se pare că s-au lămurit şi cei care au găsit metoda reevaluării: pe scurt: se cere reevalurea celor care vor să lucreze în Uniunea Europeană. Practic li se oferă o şansă, recunoaşterea studiilor făcute în ţară. iată comunicatul: 

Asistenții medicali generaliști care au absolvit Școala Postliceală Sanitară înainte de 2010 pot face cursuri de revalorizare, astfel încât diplomele să le fie recunoscute automat în statele Uniunii Europene.

Aceste cursuri nu sunt obligatorii pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, nu condiționează păstrarea locului de muncă sau statutul profesional deja dobândit al nici unui asistent medical generalist. Practic, de revalorizarea diplomelor au nevoie doar asistenții care au finalizat școala postliceală înainte de 2010 și care doresc să lucreze în țările UE.

Cursurile au rolul de a echivala pregătirea asistenților medicali generaliști din România cu standardele impuse de Uniunea Europenă și au fost solicitate de Comisia Europeană anul trecut, în momentul modificării Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. În momentul de față asistenții din România care nu au diplome conforme (au început școala înainte de intrarea României în UE, în 2007) sunt obligați de organizațiile de reglementare din statele membre UE la măsuri compensatorii (cursuri, stagii de pregătire etc.).

Președintele Filialei Iași, Liliana Pintilie, precizează: „La colegii noștri au ajuns câteva informații eronate referitoare la aceste cursuri și unii chiar au intrat în panică. Nu este cazul, nimeni nu își va pierde locul de muncă. Cursurile le sunt utile doar colegilor care au finalizat școala înainte de 2010 și care doresc să își caute loc de muncă în UE.

În nici un caz nu sunt obligatorii pentru colegii care lucrează pe teritoriul României. Evident, nici cei care pleacă în spațiul UE nu sunt obligați să le facă, dar diplomele lor nu vor fi recunoscute automat dacă au absolvit înainte de 2010.” „Acest demers de revalorizare a diplomelor de studii vine în întâmpinarea multor solicitări ale colegilor noștri care vor să lucreze în spațiul UE și sub nici o formă nu este un impediment pentru absolvenții școlilor postliceale sanitare să lucreze în țara noastră. Împreună cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România am făcut demersuri la Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pentru a găsi o formulă de echivalare a studiilor postliceale cu studii superioare, o solicitare mai veche a celor peste 60.000 de asistenți cu școală postliceală din România. În acest moment, la presiunea Sindicatului Sanitas și a OAMGMAMR, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății încă nu au avenit cu o soluție, însă nu vom renunța la aceste demersuri, deoarece există deja un precedent pentru o astfel de situație în UE”, a menționat Viorel Tănase, președintele Sindicatului Sanitas Iași.

În România sunt peste 60.000 de asistenţi medicali generalişti care au formare neconformă, începută înaintea aderării României la Uniunea Europeană şi care vor beneficia de recunoaştere automată după participarea la cursurile de revalorizare. Proiectul Metodologiei de revalorizare a diplomelor a fost elaborat anul trecut la Iași, în cadrul unei întâlniri organizate de Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă”, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), Sindicatului Sanitas Iași și ai unor şcoli postliceale din Oradea, Alba Iulia, Vaslui, Bacău, Ploieşti, Arad, Deva, Focşani şi Craiova. Programul special de revalorizare a formării iniţiale a fost aprobat prin ORDIN al Ministerului Educației Naționale nr. 5114/15.12.2014 și publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.5/6 IANUARIE 2015.

Printre cele mai importante prevederi, sunt: 1. Se adresează în exclusivitate asistenţilor medicali generalişti 2. Se desfăşoară pe o perioada de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015 3.

Şcoli acreditate: Şcoala Postliceală „Grigore Ghica Vodă” Iaşi 4.

Se pot înscrie în program absolvenții cu:

a. Diplomă de absolvire a şcolii tehnice sanitare, promoţia 1978

b. Diplomă sau certificat de absolvire a şcolii postliceale ori certificat de competenţe profesionale – liceu sanitar plus curs de echivalare de 1 an;

c. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, promoţiile 1991-1994;

d. Certificat de absolvire a şcolii postliceale sanitare, promoţiile 1992-1995;

e. Certificat de competenţe profesionale, promoţiile 2006-2009;

Dosarul de înscriere va cuprinde: a. fişa de înscriere, prevăzută în anexa 1 la Ordin; b. copia certificatului de naştere; c. copia cărţii/buletinului de identitate; d. copia legalizată a actului de studii; e. dosar plic; f. adeverinţă emisă de OAMGMAMR din care să rezulte că solicitantul deţine experienţă profesională de 10 ani dobândită în ultimii 15 ani care preced începrea programului – această cerinţă este specifică absolvenţilor de liceu sanitar plus curs de echivalare cu durata de 1 an; 6. Solicitantul va încheia cu unitatea de învăţământ un contract cadru de şcolarizare în care sunt stipulare drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv taxa şcolară care se achită pentru urmarea şi finalizarea 3 programului.

Cuantumul taxei de şcolarizare se stabileşte de fiecare unitate de învăţământ organizatoare. 7. Numărul de ore de teorie şi practică de efectuat pe discipline se structurează în module, pentru fiecare modul candisatul fiind obligat la întocmirea unui portofoliu de evaluare. 8. Orele de practică se desfăşoară în spitalele şi ambulatoriile partenere ale şcolii postliceale, sub supravegherea unui tutore de practică. Tutorii de practică sunt numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii la propunerea OAMGMAMR. Tutorii de practică beneficiază de credite de educaţie medicală continuă pentru activitatea de tutoriat. 9. Evaluarea finală a programului cuprinde două probe: a. proba scrisă: cuprinde întrebări tip grilă, durează trei ore, nota minimă de promovare este cinci; b. susţinerea unui proiect: nota minimă de promovare este şase; 10. Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale obţinut de absolvenţii programului reprezintă un act de studiu şi conţine pe verso competenţele de bază ale formării de asistent medical generalist.

Liliana Pintilie Viorel Tănase Președinte Filiala OAMGMAMR IAȘI Președinte Sanitas IAȘI