Etichete

, , , , , ,


19389864_1579992245346546_605299987_n.jpgCei care aţi urmărit cu atenţie factura de energie electrică din ultima vreme, aţi putut observa în josul paginii un mesaj ce anunţa că „în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.88 /2015, în perioada imediat următoare veţi primi, în două exemplare, contractul de furnizare a energiei electrice emis în temeiul acestui ordin. Vă rugăm ca, în termen de 30 de zile de la primire, să ne returnaţi un exemplar al contractului, semnat de dumneavoastră.” În continuarea mesajului ni se preciza că avem şi un plic autoadresat, costul expedierii fiind suportat de Electrica Furnizare, îl putem pune pur şi simplu la poştă.

În unele zone din cartierele oraşului au fost împărţite deja aceste contracte, dar sunt consumatori casnici care nu le-au primit încă. Vrând să aflăm despre ce este vorba, am format numărul de telefon de pe pagina de internet a furnizorului, Societatea Electrica Furnizare, Agenţia Mureş. „Ce se întâmplă dacă nu respectăm termenul de 30 de zile? Ne poate sista furnizarea energiei electrice? Chiar cu plata facturilor la zi?”- ne-am interesat. După două telefoane, via centrala Agenţiei, n-am aflat mare lucru. „Nu ştim nimic, Bucureştiul ştie. Lumea se interesează, dar noi nu ştim nimic. Faceţi cumva să semnaţi contractul. Dacă s-a schimbat buletinul…” Aici s-a întrerupt convorbirea. După reluarea ei am ajuns la concluzia că schimbăm doar furnizorul, distribuţia va fi făcută tot de vechiul distribuitor. „Nu prea sunt mari diferenţe de preţ”-a mai spus interlocutoarea mea, adăugând că diferenţa o face sistarea în caz de neplată. „La alţii după 30 de zile dacă n-aţi achitat factura vă sistează furnizarea, la noi după a treia factură”, a mai spus doamna luptându-se cu o criză de tuse, ce ne-a obligat să intrerupem discuţia, nu înainte însă de a da verdictul: „Aveţi dreptul să vă schimbaţi furnizorul fără probleme, dar la revenire va fi mai greu!”

Mesaj de pe nota de plată

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadenţei.”

Acestea fiind zise, să vedem despre ce este vorba

Trebuie să ne amintim că în urmă cu cinci ani Guvernul României a convenit cu fondul Monetar Internaţional şi cu Banca Mondială că liberalizarea totală a pieţei în România se va întâmpla la sfârşitul lui 2017. În Europa liberalizarea preţurilor a fost implementată de 15 ani deja. Teoretic am fi putut alege şi noi un nou furnizor, în 2007, când activitatea de furnizare a energiei electrice a fost separată de cea de distribuţie. Dezinteresul consumatorilor faţă de un alt furnizor se explică prin faptul că niciun furnizor n-a oferit un preţ mai bun decât cel reglementat. Cu liberalizarea pieţei furnizorii vin cu preţuri mai mici decât cele reglementate şi intră pe piaţă şi alte companii care până acum nu se ocupau cu livrarea energiei electrice.

Dar preţurile lor oare sunt reale?

Consumatorul plăteşte în factură contribuţia pentru cogenerare, pentru certificatele verzi şi pentru acciză, nu doar preţul energiei electrice. Furnizorii care nu explică aceste lucruri şi oferă un tarif foarte mic, comit o ilegalitate.Compania este obligată să informeze corect consumatorii, a spus Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) într-un interviu acordat Agerpres. Totodată  a atras atenţia consumatorilor să fie atenţi la durata contractului, la condiţiile de plată, la garantarea clauzelor contractuale privind drepturile şi obligaţiile, precum şi la penalizări. Deasemenea să fie atenţi la condiţiile în care părţile pot renegocia clauze din contract, condiţiile de încetare a contractului şi clauze ce pot produce efect şi după încetarea contractului.

Consumatorii nu sunt obligaţi să încheie noi contracte

Furnizorii tradiţionali nu vor să piardă clienţi, de aceea unii furnizori au informat consumatorii că trebuie să încheie noi contracte odată cu liberalizarea pieţei. „Am văzut că în media se vehiculează foarte mult ideea că toți clienții casnici sunt obligați să treacă în piața liberă din 2018.(…) Eu vă spun că nu trebuie să facă nimic, pentru că mecanismul pe care l-a implementat Autoritatea de Reglementare pentru clienții finali casnici care beneficiază de serviciul universal permite ca ei să fie furnizați cu două componente de energie: o componentă de energie achiziționată la preț reglementat și o componentă de energie achiziționată la prețul de piață. În momentul în care dispare componenta reglementată, clientul casnic nu simte nimic, pentru că toată energia lui va fi achiziționată pe acel mecanism de achiziție din piața liberă”, a explicat Marian Cernat, director general în cadrul ANRE.

Să comparăm contractele

Părţile contractante au devenit furnizor de ultimă instanţă (FUI), vânzător respectiv client în calitate de cumpărător. Durata contractului ca fiind “nedeterminată” apare la ambele. În contractul cel nou este menţionat că citirea contoarelor se face trimestrial: martie, iunie, septembrie, decembrie în perioada 17-25 ale lunii. Contrar celor afirmate de doamnele de la Agenţia din Tîrgu Mureş, la art.6 din noul contract se precizează că “Facturile emise de FUI în baza Contractului vor fi achitate în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii şi data scadenţei fiind înscrise pe factură! Aici avem deja un aspect interesant: Dacă factura emisă la Bucureşti face 5 zile până la “cumpărător”, în cazul că ajunge la destinaţie în aceeaşi zi şi nu mai staţionează pe la poştă, înseamnă că factura trebuie plătită în mai puţin de 10 zile! Cât despre penalizare, perioada după care se trece la întreruperea furnizării energiei electrice nu am găsit nimic!

Clauze, clauze

Dacă vechiul contract abunda de drepturile şi obligaţiile consumatorului, în cel nou vom găsi nişte clauze, despre plata garanţiei descrise pe larg cine în ce condiţii trebuie să plătească o garanţie actualizată anual pe baza consumului mediu al anului precedent, cum se restituie, dacă va fi cazul. Se insistă pe prelucrarea datelor personale, pe prevederile Legii nr .677/2001 şi pe confidenţialitate. Niciun cuvânt însă despre preţ. Deşi de acum înainte am putea negocia preţul de furnizare, am putea face contractul pe un an, la preţul pieţei la momentul respectiv.

Potrivit reprezentanţilor ANRE toţi consumatorii sunt protejaţi prin lege de  riscul de a rămâne fără curent electric, mai puţin cei rău-platnici. Chiar şi în caz de faliment consumatorii furnizorului sunt preluaţi de alt furnizor, numit de ultimă instanţă. Numai cel deconectat pentru neplată rămâne nealimentat, până când va plăti restanţele, taxele de deconectare şi reconectare. Legea prevede că un consumator poate schimba furnizorul înainte de a-şi achita ultima factură. Teoretic. Pentru că practic, noul furnizor cere ultima factură achitată.

Începând cu 2018 se va renunţa la tarifele reglementate de stat, dar nimeni nu e obligat să renunţe la vechiul său furnizor. Furnizorul schimbat, distribuitorul va rămâne acelaşi. Nu atât preţul cât modul în care te tratează noul furnizor şi modul în care intervine la satisfacerea nevoilor tale contează, a subliniat Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) într-un interviu.

Ce înseamnă distribuitor?

Distribuitorul de energie este persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție care deține rețeaua electrică dintr-o anumită regiune. Acesta distribuie energia electrică consumatorilor din regiunea respectivă, se ocupă de întreținerea și modernizarea rețelei electrice și remediază defecțiunile care provoacă întreruperile în alimentarea cu energie electrică.

Ce înseamnă furnizor

Furnizorul este persoana juridică, titular al unei licențe de furnizare de energie electrică, care asigură și facturează alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, pe baza unui contract de furnizare. Practic, este entitatea cu care se negociază și se încheie contractul, emitentul facturii de curent și persoana de legătură între distribuitor și clientul final.

Cât costă energia electrică?

Prețul energiei electrice variază în funcție de mai mulți factori. De la producerea energiei electrice și până la consumatorul final, energia electrică este introdusă în sistemul energetic național (SEN), este transportată prin rețelele de înaltă tensiune ale Transelectrica; este extrasă din sistemul energetic național, distribuită prin rețelele de medie și joasă tensiune ale operatorilor de distribuție; livrată la consumatorul final și, în final, consumată. Sună complicat, dar un tarif tot n-am aflat! Contractul cel nou pare făcut în grabă, cu opţiunile gata bifate, nu se cere decât semnătura clientului! În caz că unele date personale s-au schimbat, consumatorul trebuie să completeze pe verso un formular. Îl semnăm sau nu, rămâne de văzut!

(Publicat în PUNCTUL 635)