O bucățică de hârtie albă cândva, acum ușor întunecată, pare să fie o Invitație cu număr de înregistrare, adresată cuiva cu nume, prenume și adresă indescifrabile, în data de…, la un sediu, pentru … clarificare … indescifrabil, la ora exactă cu 5 minute trecute fix!

Ingrediente:

O doză de amenințare:

În caz de neprezentare invitatul va fi sancționat conform prevederilor bla bla…

O doză de optimism:

”Am luat la cunoștință despre conținutul invitației și semnez pentru primirea unui exemplar.”

Realitatea:

Deși au fost cel puțin două exemplare, despre conținutul sus menționat a luat cunoștință doar agentul constatator, cu nume și telefon, între orele 7,30 și 15,30. Data e corectată, deci o fi la mica înțelegere.

Mirarea:

Dacă tot s-a obosit agentul(?) să-i ducă invitația, undeva în zonă, n-ar fi fost mai simplu să și clarifice spinoasa problemă direct cu invitatul?